تابلو برق بوستر پمپ

بوستر پمپ

بوستر پمپ به دستگاهی اتلاق مگردد که دو یا چند پمپ بصورت موازی به یکدیگر متصل شده باشند تا بتوانند دبی و هد مورد نیاز را با کمترین و بالاترین راندمان تامین نمایند .

وظیفه بوستر پمپ ثابت نگه داشتن فشار لازم برای تامین شبکه مصرف با توجه به الگوی متغییر مصرف می باشد .

از این رو هنگامی که در شبکه مصرفی وجود نداشته باشد  نمی کند و پمپ ها تغییر نمی کند و پمپ های بوستر پمپ خاموش هستند . اما به محض مصرف فشار در شبکه افت پیدا می کند و برای جبران این افت اولین پمپ شروع به کار میکند .اگر این پمپ قادر به تامین فشار نباشد پمپ های دیگر به همین ترتیب وارد مدار میشوند تا فشار در محدوده معینی ثابت نگه دارند .

هنگامی که مصرف کم یا متوقف می شود پمپ ها نیز به ترتیب از مدار خارج می شوند کلا پمپ های بوستر پمپ با توجه به الگوی مصرف به مدار وارد و یا از آن خارج می شوند .

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 33961403-33978190 تماس حاصل فرمایید .