Medium voltage

  • اینورتر ولتاژ متوسط/ صرفه جويي بهينه در مصرف انرژی
  • کنترل برداری بدون سنسور(Sensorless vector control)
  • دارای گشتاور پر قدرت در سرعت های پايين
  • دارای عملکرد Flying Start:
  • در صورتی که در يک سيستم بيش از 2 فن و يا فن های سنگين وجود داشته باشد، درايو سرعت موتورها را آشکار می کند و موتور را به صورت مؤثر کنترل می کند
  • دارای قابليت اندازه گيری خودکار پارامترها از قبيل مقاومت استاتور، مقاومت روتور، اندوکتانس نشتی، جريان بی باری و …
  • صرفه جويي کامل در مصرف انرژی بدون استفاده از فيلتر ورودی / خروجی
  • دارای بازدهی بالا و ضريب توان بيش از 95%، بدون استفاده از هرگونه جبران ساز