اینورتر invt

اینورتر اینوت مدل GD35 سه فاز Invet

مدل های ا ینورتر اینوت – invet

اینورتر invt

مدل های ا ینورتر اینوت – invet

 مشخصات اینورتر های اینوت invet  تکفاز و سه فاز 

اینورتر های  تکفازاینوت در سری GD10کاربری های عمومی صنعتی و GD20 برای و کاربردهای عمومی سنگین و صنعتی 

اینورتر های ورودی سه فاز به سه فاز اینوت INVET  در سری GD 10 برای کاربری عمومی صنعتی  

اینورتر ورودی سه فاز به سه فاز اینوت  INVET  در سری GD 20 برای کاربری عمومی و سنگین صنعتی

اینورتر های ورودی سه فاز به سه فاز اینوت INVET  در سری GD 200 A  برای کاربری عمومی و سنگین  صنعتی سیستم های تغذیه پمپ های موازی در صنعت آب و فاضلاب ) تا 3 بوستر پمپ 

اینورتر های ورودی سه فاز به سه فاز اینوت INVET  در سری GD 200 L برای کاربرد های حرفه ای Close loop با قابلیت ساپورت موتورهای AC  در مد Position 

اینورتر های ورودی سه فاز به سه فاز اینوت INVET  در سری GD 200 برای کاربری عمومی صنعتی و سنگین صنعتی  سیستم های تغذیه پمپ های موازی در صنعت آب و فاضلاب (تا 3 یونیت )

اینورتر های ورودی سه فاز به سه فاز اینوت INVET  در سری GD 300 برای کاربری عمومی صنعتی  ، کتربرد کنترل کشش جمع کن و باز کن ، کنترل موتورهای Pm

اینورتر های ورودی سه فاز به سه فاز اینوت INVET  در سری GD 35 برای کاربری حرفه ای close loop  با قابلیت ساپورت  موتورهای servo  در مد position  

اینورترهای اینوت از 0.4 کیلووات تا  توان 500 کیلووات 

مشخصات اینوت – لیست قیمت اینورتر اینوت invet – invt