کوپلینگ سیال هیدرو دینامیکی

کوپلینگ سیال هیدرو دینامیکی

کوپلینگ سیال هیدرو دینامیکی

 

کوپلینگ سیال هیدرو دینامیکی یک قطعه مکانیکی است که برای انتقال قدرت و گشتاور بین دو محور در سیستم‌های هیدرو دینامیکی استفاده می‌شود. این کوپلینگ‌ها به عنوان واسطه‌ای بین دو محور کار می‌کنند و قدرت و گشتاور از محور اولیه به محور دوم منتقل می‌شود.

کوپلینگ‌های سیال هیدرو دینامیکی عموماً از یک ماده سیال (مانند روغن) استفاده می‌کنند که به وسیله پمپ یا تراکمر به داخل کوپلینگ تزریق می‌شود. سیال در داخل کوپلینگ گردش می‌کند و قدرت و گشتاور را بین دو محور انتقال می‌دهد. این نوع کوپلینگ‌ها عموماً در سیستم‌هایی مانند توربین‌ها، پمپ‌ها، کمپرسورها و دیگر دستگاه‌های هیدرو دینامیکی استفاده می‌شوند.

مزیت‌های استفاده از کوپلینگ‌های سیال هیدرو دینامیکی عبارتند از:
1. انتقال قدرت و گشتاور به صورت صاف و بدون شوک و لرزش.
2. امکان جذب شوک‌ها و لرزش‌های ناشی از نامتعادل بودن بار ورودی.
3. قابلیت تعویض حرکت یا جبران عدم هم‌محوری محورها.
4. عدم نیاز به تنظیم و تعادل دقیق محورها.
5. عمر طولانی و نیاز به نگهداری و تعمیرات کم.

در کل، کوپلینگ‌های سیال هیدرو دینامیکی به عنوان یک راه حل موثر برای انتقال قدرت و گشتاور در سیستم‌های هیدرو دینامیکی استفاده می‌شوند.