کنترل دور موتوردر صنعت پمپ

control dor motor

کنترل دور موتوردر صنعت پمپ

 کنترل دور موتور و راه اندازی و توقف نرم پمپ

 • کنترل کننده دور موتور یا AC Drive
 • کاهش جریان راه اندازی به کمتر از ۱۰درصد جریان نامی موتور
 • جلوگیری از ایجاد پدیده کاویتاسیون با محدود کردن سرعت راه اندازی پمپ
 • جلوگیری از ایجاد تلاطم در چاه و ریزش دیواره چاه در پمپهای شناور
 • توقف نرم پمپ در زمان استپ و جلوگیری از ایجاد ضربه قوچی
 • استارت و استپ پمپ بصورت نامحدود
 • صرفه جویی در مصرف انرژی پمپ توسط کنترل کننده دور موتور

  • صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از کاهش سرعت پمپ
  • صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از افزایش ضریب توان سیستم
  • صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از پتانسیل ارتفاع آب بالای پمپ و کاهش دور موتور بدون کاهش هد

  تنظیم فشار خروجی و تثبیت فشار متناسب با مصرف

  • ایجاد فشار ثابت در خروجی پمپ متناسب با مصرف بوسیله کنترل سرعت پمپ
  • جلوگیری از آسیب دیدگی و ترکیدگی لوله ها بر اثر افزایش فشار ناگهانی

  تنظیم سطح مخازن ذخیره آب

  • ثابت نگه داشتن سطح مخازن ذخیره آب با تنظیم سرعت پمپ

  قابلیت راه اندازی و کنترل چندین پمپ بصورت همزمان در ایستگاههای پمپاژ آب

  • راه اندازی و کنترل سرعت پمپها بصورت پله ای متناسب با مصرف
  • عدم نیاز به سیستمهای کنترل پیشرفته برای ایستگاههای پمپاژ
  • تنظیم زمان کارکرد پمپها بصورت مساوی

  ساده تر شدن سیستم راه اندازی

  • عدم نیاز به تابلو ستاره مثلث و حفاظتهای مختلف
  • استفاده از تنها یک سری کابل کشی برای پمپ در مقایسه با دو سری کابلهای ستاره مثلث
  • عدم نیاز به خازنهای اصلاح ضریب توان
  • امکان هوشمند کردن سیستم های پمپ
   -صرفه جویی در مصرف آب و امکان کنترل دبی و هد پمپ
   -سافت استارتر یا راه انداز نرم موتور
   -مزایا و معایب استفاده از درایو در مقایسه با سافت استارتر
 • اینورتر های مخصوص سیستم های پمپ را از آریا صنعت مهر بخواهید 
 • آریا صنعت مهر پمپ