پنوماتیک پنوماکس Pneumax

پنوماتیک پنوماکس pneumax  ایتالیا

پنوماتیک پنوماکس pneumax  ایتالیا

سیستم پنوماتیک:

سیستم پنوماتیک نقش مهمی را در تجهیزات مکانیکی به عنوان یک تکنولوژی ایفا کرده است. واژه‌ی “پنوماتیک” یک واژه یونانی است و به معنای تنفس (Breath) است. این سیستم نوعی فناوری است که از هوا یا گاز فشرده (گاز بی‌اثر) برای ایجاد نیروی مکانیکی استفاده می‌کند. هوای فشرده هوایی است که حجم آن با فشرده‌سازی کاهش و فشار آن افزایش پیدا کرده است. فشار معمولا بین ۶ تا ۸ kg/sq mm است و حداکثر نیرویی که توسط این سیستم اعمال می‌شود ۵۰ کیلونیوتون است.

قطعات سیستم پنوماتیک:

سیلندرهای پنوماتیک، محرک‌های دوار (Rotary Actuator) و موتورهای هوا، نیرو و حرکت را برای نگه‌داری، حرکت، شکل‌دهی و فرآوری مواد برای بیشتر سیستم‌های پنوماتیک فراهم می‌کنند. برای راه‌اندازی و کنترل این محرک‌ها، به بخش‌های پنوماتیکی دیگری همچون واحدهای خدماتی مربوط به هوا (air service unit) برای آماده‌سازی هوای فشرده و همچنین شیرهایی برای کنترل جریان، مسیر و فشار حرکت محرک‌ها نیاز است.

دو بخش اساسی یک سیستم پنوماتیک:

سیستم پنوماتیک اساسا شامل دو بخش مهم است:

  1. سیستم تولید، انتقال و توزیع هوای فشرده
  2. سیستم مصرف هوای فشرده

قسمت اول شامل کمپرسور هوا، موتور الکتریکی (Motor control center)، سیستم تعویض فشار (Pressure Switch)، شیر کنترل، تانک ذخیره، وسیله اندازه‌گیری فشار، تخلیه اتوماتیک، خشک‌کننده هوا، فیلتر، لوبریکیتور هوا (Air Lubricator)، خطوط لوله و انواع مختلف شیرها است و قسمت دوم شامل فیلتر (Intake filter)، کمپرسور، شیر (Air take off valve)، تخلیه اتوماتیک، شیر کنترل مسیر، محرک‌ها و بخش‌های کنترل سرعت است.

پنوماتیک پنوماکس pneumax  ایتالیا