پمپ و طریقه نصب ؟

پمپ چیست؟

پُمپ یا تُلُمبه وسیله ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابه جایی مایعات را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می آورد.

به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.

در نتیجه انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می یابد.

از پمپ ها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جا به جایی آن در یک سیستم لوله کشی و یا هیدرولیک استفاده می نمایند.

به عبارت کلی تر از پمپ برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می کنند.

پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام دارای کاربرد خاصی می باشند.

طریقه نصب پمپ :

در نصب پمپها باید همواره سعی نمود پمپ را پائین تر از سطح منبع مكش قرار داده تا فشار مكش مثبت ایجاد گردد، و در صورتیكه این امر در بعضی از شبكه های آبرسانی مقدور نباشد، تا آنجائیكه وضع ایستگاههای پمپاژ اجازه می دهد باید سعی نمود پمپ نزدیك سطح مایع منبع مكش قرار گیرد تا اختلالات كمتری در كار پمپ ایجادگردد .

مسیر لوله كشی باید مستقیم و از ایجاد خمها و زانوها و لوازمات لوله كشی نه چندان مورد نیاز اجتناب ورزید ، بین زانوئی و محل اتصال مكش باید لوله مستقیمی بطول لااقل 5 برابر قطر مکش فاصله ایجاد نمود . چرا كه در غیراینصورت فشار مكش نامتعادلی ایجاد شده و یكطرف چشمه پروانه و محفظه مكش پر تر از طرف دیگر گردیده و تلفات هیدرولیكی پمپ زیاد و راندمان پمپ كم می گردد .

باید قطر لوله مكش یك نمره بیشتر از قطر مجرای رانش بوده و عمق مكش بین 5/4 تا 6 متر باشد ، لوله مكش باید كاملاً آب بندی بوده و از محبوس نمودن هوا در لوله مكش اجتناب ورزید ، در قسمت اعظم

لوله ورودی پمپ ، فشار هوا كمتر از فشار جو بوده و برای مطمئن شدن از آب بندی لوله ورودی بعد از كارگذاری ، یك شعله به قسمتهای اتصالی نزدیك می كنند در صورتیكه درزی موجود باشد شعله بطرف لوله كشیده می شود لوله مكش باید 1 تا 2 متر پائین تر از حداقل سطح آب چاه باشد تا هوا وارد پمپ نگردد در قسمت رانش پمپ شیر یك طرفه جهت جلوگیری از حركت معكوس آب و شیر تنظیم جهت كم و زیاد نمودن آب تعبیه نموده با صدمه ای به پمپ وارد نگردد.

جهت نصب پمپها اصولاً یك شاسی محكم برای موتور و پمپ درنظر گرفته و از ایجاد نامیزانی كه سبب فرسوده شدن بوشهای اتصال و یاتاقانها و احتمالاً شكستن محور پمپ می گردد جلوگیری می شود همواره باید سعی نمود محور پمپها باموتور محرك آن در كارخانه میزان شود كه این میزان نباید در اتصال و نصب پمپ بهم بخورد.

 

معمولاً صفحه ای به ضخامت 5/2تا 4 سانتیمتر بین صفحه زبری پمپ و سطح بالائی فنداسیون در نظر گرفته می شود كه با ملات سیمان پوشیده شده تا ناصافیهای بالائی فونداسیون اصلاح و حركت جانبی صفحه زبری پمپ كم شود 

در مسیر رانش پمپ ، یك شیر دروازه ای و یك سوپاپ كنترل قرار می دهند ، كار این سوپاپ حفظ پمپ در مقابل فشارهای اضافی وارد بر پمپ است.

سوپاپ انتهای لوله مكش باید لااقل 5/1 متر از سطح مایع مكش پائین تر بوده و پمپ نیز باید به سطح منبع مكش نزدیك باشد .

پمپ و موتور را باید روی فونداسیون محكمی نگهداشت تا تنظیم آن خراب نگردد در غیر اینصورت بوشهای اتصال محور پمپ و موتور نیز یاتاقانهای آن خراب و سبب شكستگی محور می گردد .

ارتفاعی كه یك پمپ سانتریفوژ بتواند بالاتر از سطح آزاد آب قرار گیرد ارتفاع مكش نامیده می شود .

ارتفاع مكش مناسب برای پمپهای گریز از مركز بستگی به عوامل زیردارد :

1- سرعت گردش پمپ 

2- دبی پمپ 

3- ارتفاع مكانیك پمپ 

4- افت فشار در داخل پمپ 

5- درجه حرارت محل نصب پمپ 

6- ارتفاع محل نصب پمپ نسبت به سطح دریا 

كه عوامل فوق سبب افزایش و یا كاهش ارتفاع مكش می گردد.

فی المثل اگر سرعت گردش و ارتفاع مكانیكی پمپ ثابت باشد هر اندازه دبی پمپ بیشتر باشد عمل مكش كمتری احتیاج است.

و یا اگر دبی پمپ ثابت باشد هر اندازه ارتفاع مكانیكی پمپ زیادتر باشد عمل مكش كمتری سلامتی پمپ را تضمین خواهد نمود .

و یا اگر دبی پمپ ثابت باشد، هر اندازه سرعت گردش پمپ بیشتر باشد عمق مكش را كمتر باید انتخاب نمود. گذشته از آن اصولاً با كم شدن فشار هوا ، درجه حرارت لازم جهت تبخیر آب در آن محیط كم می گردد بطوریكه در فشار مطلق 2/0 تا 5/0 اتمسفر در لوله های مكش پدیده تبخیری در آب رخ می دهد و سبب قطع جریان آب در لوله مكش می گردد .

بطور تئوری ارتفاع مكش پمپ برابر با یك اتمسفر (10 متر آب) می باشد لیكن عوامل زیر سبب كاهش ارتفاع مكش می گردند:

1- ارتفاع نظیر فشار بخار مایع hp

2- ارتفاع نظیر فشار در اثر سرعت در لوله مكش. hv

عملاً میزان دقیق برای عملكرد سالم و مناسب پمپ حداكثربرابر 5/4 الی 6 مترمی باشد .

برای جلوگیری از اشكالات پمپ ، باید حتی المقدورسعی نمود پمپ را در ارتفاع پایین تر ازسطح آزاد آب قرار داده و در فاصله بین لوله مكش كه به داخل آب فرورفته است و اتصال لوله به پمپ از اتصالاتی نظیر زانوئی و شیر یك طرفه و سه راهی ، شیرفلكه ، تبدیلات و غیره جلوگیری نموده و برای كم شدن افت های فشار ، قطر لوله كمی بزرگتر از حد محاسبه بوده و ضریب اصطكاك داخل كم باشد ، قطر لوله مكش باید در تمام مسیر یکنواخت و در صورت امكان شیبی معادل 5 درهزار از منبع مكش به طرف پمپ داده شود

آدرس : خیابان سعدی جنوبی – ساختمان تقی نیا – جنب بانک ملی – طبقه سوم – واحد 304

تلفن : 33961403-33978190-33983288-36055547