پمپ وکیوم استوک اروپایی

پمپ وکیوم استوک اروپایی

پمپ وکیوم استوک اروپایی

وکیوم های استوک اروپایی

وکیوم های استوک اروپایی به شرط 

آریا صنعت مهر عرضه وکیوم های اروایی استوک به شرط با کمترین قیمت و بالاترین کارایی 

وکیوم های اروپایی برند واریان ؛ وکیوم بوش ، وکیوم ادوارد ، وکیوم ریچله ،  وکیوم ارزن ، وکیوم فایفر و ……..

لیست وکیوم های موجود در آریا صنعت مهر  : 

برند (مارک وکیوم )
متراژ مکعب  تک مرحله – دو مرحله 
وکیوم فایفر Pfeiffer  2.5متر مکعب تک مرحله  – دومرحله
وکیوم  ادوارد Edwards 3متر مکعب  دو مرحله 
وکیوم  ادوارد Edwards 5 متر مکعب  دو مرحله
وکیوم بوش Busch 6 متر مکعب  دو مرحله  – تک مرحله
وکیوم روغنی بوش Busch 10متر مکعب دو مرحله 
وکیوم لیبلد Leybold 10متر مکعب  دو مرحله 
وکیوم روغنیLeybold 16 متر مکعب  دومرحله
وکیوم فایفر  16متر مکعب دو مرحله
وکیوم واریان 18 متر مکعب  دو مرحله

 

وکیوم آلکاتل  21مترمکعب  دومرحله 
وکیوم روغنیLeybold 25 متر مکعب  تک مرحله 
وکیوم واریان  25 متر مکعب  دو مرحله
وکیوم خشک ریچله  25 متر مکعب  ————
وکیوم خشک بوش Busch 25 متر مکعب  ————
وکیوم ادوارد Edwards 28 متر مکعب  دو مرحله
وکیوم ادوارد Edwards 30 متر مکعب  دو مرحله 
وکیوم فایفر Pfeiffer  30 متر مکعب  دو مرحله – تک مرحله
وکیوم  لیبلد Leybold 40 متر مکعب  تک مرحله 
وکیوم خشک بکر Becker 40 متر مکعب  ———–

 

وکیوم خشک ریچله Rietschle 40 متر مکعب  ————-
وکیوم ادوارد Edwards 40 متر مکعب  دو مرحله 
وکیوم بوش Busch 40 متر مکعب  تک مرحله 
وکیوم  بوش Busch 60 مترمکعب  تک مرحله 
وکیوم آلکاتل 63 متر مکعب  دو مرحله
وکیوم  لیبلد Leybold 65 متر مکعب  تک مرحله
وکیوم  لیبلد Leybold 65 متر مکعب  دو مرحله
وکیوم فایفر Pfeiffer  65 متر مکعب  دو مرحله 
وکیوم خشک  بکر Becker – آکبند  66 متر مکعب  ————-
وکیوم خشک  بکر Becker 80 متر مکعب  ———
وکیوم آب در گردش سی هی آلمان 88 متر مکعب  ——–
وکیوم الم وک طرح لیبلد  90 متر مکعب  ——–
وکیوم خشک ادوارد Edwards 100 متر مکعب  ———
وکیوم  ریچله Rietschle 100متر مکعب  تک مرحله 
وکیوم  ریچله Rietschle تیپ جدید 100 متر مکعب  تک مرحله 
وکیوم خشک  بکر Becker 126 متر مکعب  ———-
وکیوم  ریچله Rietschle 200 متر مکعب  تک مرحله 
وکیوم  لیبلد Leybold 630 متر مکعب  تک مرحله 
انواع پمپ روتس  از 250 متر تا 7000 متر مکعب   

انواع پمپ روتس از 250 متر مکعب تا 7000 متر مکعب با برندهای Leybold – Edwards – Rietschle  و…….برندهای اروپایی 

پمپ وکیوم اروپایی