پارامترهای اینورتر ورتکس

پارامترهای اینورتر ورتکس

پارامتر اینورتر vortex
پارامتر 00 گروه عملکرد پایه

پارامتر 00 در گروه عملکرد پایه در اینورتر ورتکس، مربوط به تنظیمات مربوط به ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی اینورتر است. این پارامتر شامل تنظیماتی مانند ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی، فرکانس ورودی، فرکانس خروجی، نوع فرکانس (سینوسی یا مربعی) و مدت زمان تأخیر در شروع عملکرد اینورتر است. تنظیمات این پارامتر برای اجرای صحیح و بهینه عملکرد اینورتر بسیار مهم است.

پارامتر p00.00 در اینورتر ورتکس

پارامتر p00.00 در اینورتر ورتکس، یک پارامتر کلی است که به عنوان یک پارامتر پایه برای تنظیمات اولیه و تعیین وضعیت اینورتر استفاده می شود. این پارامتر شامل تنظیماتی مانند ولتاژ ورودی، فرکانس ورودی، جریان خروجی، حالت کاری ورودی و خروجی، وضعیت خطای اینورتر و دیگر تنظیمات مربوط به عملکرد اینورتر است. با تنظیم این پارامتر، می توانید عملکرد اینورتر را به دقت تنظیم کنید و بهترین عملکرد را از آن بگیرید.

پارامتر r00.01 در اینورتر ورتکس

پارامتر r00.01 در اینورتر ورتکس، یک پارامتر کنترلی است که برای تنظیم سرعت موتور استفاده می شود. این پارامتر مشخص می کند که در حالت انتظار، سرعت موتور چه مقداری باشد. این پارامتر برای تنظیم سرعت موتور در حالت انتظار بسیار مهم است و باید با دقت تنظیم شود تا موتور به درستی کار کند.

پارامتر p00.02 در اینورتر ورتکس

پارامتر p00.02 در اینورتر ورتکس، مربوط به تنظیمات مربوط به فرکانس خروجی اینورتر است. این پارامتر برای تنظیم فرکانس خروجی اینورتر به صورت دستی استفاده می‌شود و مقدار آن بین ۰ تا ۱۰۰ درصد قابل تنظیم است. با افزایش مقدار این پارامتر، فرکانس خروجی اینورتر نیز افزایش می‌یابد.

 

 

کپی پارامترها و پشتیبان گیری در اینورتر ورتکس

کپی پارامترها در اینورتر ورتکس به دو صورت انجام می‌شود: 1. کپی پارامترها از روی یک اینورتر به دیگری: در این روش، پارامترهای یک اینورتر به صورت فایلی ذخیره می‌شوند و سپس در اینورتر دیگری با استفاده از همان فایل، پارامترها کپی می‌شوند. برای انجام این کار، ابتدا باید فایل پارامترهای اینورتر را از منوی پارامترها دریافت کرد. سپس با اتصال کابل RS485 به دو اینورتر، فایل پارامترها به اینورتر دیگری ارسال می‌شود. 2. کپی پارامترها از روی یک کامپیوتر به اینورتر: در این روش، پارامترهای یک اینورتر به صورت فایلی در کامپیوتر ذخیره می‌شوند و سپس با اتصال کابل RS485 به اینورتر و کامپیوتر، فایل پارامترها به اینورتر ارسال می‌شود. پشتیبان گیری در اینورتر ورتکس نیز به دو صورت انجام می‌شود: 1. پشتیبان گیری از پارامترها: در این روش، پارامترهای اینورتر به صورت فایلی در کامپیوتر ذخیره می‌شوند تا در صورت نیاز، بتوان آن‌ها را بازیابی کرد. 2. پشتیبان گیری از داده‌ها: در این روش، داده‌های اینورتر به صورت فایلی در کامپیوتر ذخیره می‌شوند تا در صورت نیاز، بتوان آن‌ها را بازیابی کرد. این داده‌ها شامل اطلاعات مربوط به ولتاژ، جریان، توان و فرکانس ورودی و خروجی اینورتر می‌شود.

 

ریست کردن اینورتر ورتکس

برای ریست کردن اینورتر ورتکس، مراحل زیر را دنبال کنید: 1. ابتدا، اینورتر را خاموش کنید. 2. سپس، دکمه “ON/OFF” را برای حدود 5 ثانیه فشار دهید تا LED های قرمز و سبز روشن شوند. 3. حالا، دکمه “SET” را برای ورود به منوی تنظیمات فشار دهید. 4. با استفاده از دکمه های “UP” و “DOWN”، به گزینه “RESET” بروید و دکمه “SET” را برای تأیید انتخاب کنید. 5. در این مرحله، یک پیام تأییدی نمایش داده می شود. با فشار دادن دکمه “SET”، اینورتر ریست می شود و به حالت پیش فرض باز می گردد. 6. در نهایت، دکمه “ON/OFF” را برای روشن کردن اینورتر فشار دهید و از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید.
 

حالت کنترلی موتور در اینورتر ورتکس

حالت کنترلی موتور در اینورتر ورتکس می‌تواند به صورت دو حالتی یا چند حالتی باشد. در حالت دو حالتی، موتور به صورت روشن/خاموش کنترل می‌شود و در حالت چند حالتی، موتور با سرعت‌های مختلف کنترل می‌شود. در حالت کنترل سرعت، ورودی اینورتر توسط یک سیگنال سرعت کنترل می‌شود و خروجی آن به موتور ارسال می‌شود. در حالت کنترل جریان، ورودی اینورتر توسط یک سیگنال جریان کنترل می‌شود و خروجی آن به موتور ارسال می‌شود. همچنین، در حالت کنترل موقعیت، ورودی اینورتر توسط یک سیگنال موقعیت کنترل می‌شود و خروجی آن به موتور ارسال می‌شود. این حالت برای کاربردهایی مانند رباتیک و سیستم‌های CNC استفاده می‌شود.

تنظیمات حفاظت اینورتر ورتکس

تنظیمات حفاظت اینورتر ورتکس شامل موارد زیر می‌شود: 1- حفاظت از جریان بالا: در صورتی که جریان ورودی به اینورتر بیش از حد مجاز شود، اینورتر باید خاموش شود تا از خرابی و تلفات جلوگیری شود. 2- حفاظت از ولتاژ بالا و پایین: در صورتی که ولتاژ ورودی به اینورتر بیش از حد مجاز یا کمتر از حد مجاز شود، اینورتر باید خاموش شود تا از خرابی و تلفات جلوگیری شود. 3- حفاظت از دمای بالا: در صورتی که دمای اینورتر بیش از حد مجاز شود، اینورتر باید خاموش شود تا از خرابی و تلفات جلوگیری شود. 4- حفاظت از اتصال کوتاه: در صورتی که اتصال کوتاهی در سیستم وجود داشته باشد، اینورتر باید خاموش شود تا از خرابی و تلفات جلوگیری شود. 5- حفاظت از فرکانس بالا و پایین: در صورتی که فرکانس خروجی اینورتر بیش از حد مجاز یا کمتر از حد مجاز شود، اینورتر باید خاموش شود تا از خرابی و تلفات جلوگیری شود. 6- حفاظت از ولتاژ DC بالا و پایین: در صورتی که ولتاژ DC ورودی به اینورتر بیش از حد مجاز یا کمتر از حد مجاز شود، اینورتر باید خاموش شود تا از خرابی و تلفات جلوگیری شود. 7- حفاظت از تغییرات فرکانس: در صورتی که فرکانس ورودی به اینورتر تغییر کند، اینورتر باید خاموش شود تا از خرابی و تلفات جلوگیری شود. 8- حفاظت از تغییرات ولتاژ: در صورتی که ولتاژ ورودی به اینورتر تغییر کند، اینورتر باید خاموش شود تا از خرابی و تلفات جلوگیری شود.