وکیوم ولو

وکیوم ولو VE245 دو مرحله - وکیوم ولو مدل VE260 دو مرحله - وکیوم ولو مدل VE280 دو مرحله - وکیوم ولو مدل VE2100 دو مرحله 

وکیوم ولو

پمپ وکیوم مارک VALUE

پمپ وکیوم ولو از ابعاد 2/5 متر مکعب به بالا در مدل های مختلف (وکیوم مدل VE115 تک مرحله ولو – مدل VE125 تک مرحله – وکیوم ولو مدل VE135 تک مرحله – وکیوم ولو مدل VE145 تک مرحله – وکیوم ولو مدل VE160
 تک مرحله – وکیوم مدل VE180 تک مرحله – وکیوم مدل VE1100 تک مرحله – وکیوم مدل VE215  دو مرحله – وکیوم ولو مدل VE225 دو مرحله – وکیوم ولو مدل VE235 دو مرحله – وکیوم ولو VE245 دو مرحله – وکیوم ولو مدل VE260 دو مرحله – وکیوم ولو مدل VE280 دو مرحله – وکیوم ولو مدل VE2100 دو مرحله 

در دو سری تک مرحله و دو مرحله گارانتی 

پمپ وکیوم ولو VE115 ، VE125 ، VE225 ، VE135 ، VE160، VE260 ، VE180 ، VE280 ، VE2100

پمپ وکیوم ولو VALUE

پمپ های وکیوم و کاربر پمپ وکیوم ولوو

وکیوم ولو VALUE