موتور گیربکس حلزونی E

گیربکس حلزونی مارک YILMAZ با دو دنده (دنده ماردون – دنده حلزون) نسبت کاهش تا 100 را بدست می‌دهد. شفت ورودی و خروجی در گیربکس‌های حلزونی (معروف به گیربکس کتابی) بر هم عمود هستند. این گیربکس‌ها با پایه، فلنج، و یا بازوی گشتاور به ماشین متصل می‌شوند. این دسته گیربکس‌ها حالات نصب متنوعی دارند. طراحی مناسب (پره‌دار)، بازده حرارتی گیربکس را افزایش داده است. نسبتهای بالاتر با کوپل دو گیربکس حلزونی با استفاده از یک جفت دنده هلیکال قابل دستیابی است. با توجه به نسبت کاهش، می توان از برگشت ناپذیری به جای ترمز استفاده کرد.

مزایای  استفاده گیربکس حلزونی:

– طول عمر زیاد با انجام عمل حرارتی و سنگ‌زنی بر ماردونو چرخدنده برنزی.

 – پوسته سایز 30 تا 80 آلومینیومی است.

 – پوسته سایز 100 و 125 چدنی (GG20) است

.

     گیربکس حلزونی با ورودی و خروجی هالو (EN..00)

     گیربکس حلزونی با ورودی شفت و خروجی هالو (ET..00)

     گیربکس حلزونی با ورودی هالو-فلنج و خروجی شفت (EN..01)

     گیربکس حلزونی با ورودی هالو و خروجی شفت و فلنج (EN..02)

     گیربکس حلزونی با ورودی شفت و خروجی فلنج (ET..03)

     موتورگیربکس حلزونی با شفت خروجی از دو طرف (EN..04)

     گیربکس حلزونی با ورود فلنج و خروجی شفت و فلنج (EN..05)

     گیربکس حلزونی با ورودی شفت خروجی فلنج از دو طرف (EN..08)