منوی اصلی کنترلر آبران

abran

منوی اصلی کنترلر آبران

منوی اصلی Home page

قسمت های اصلی تشکیل دهنده صفحه نمایشگر در زیر توضیح داده شده است :

١– این قسمت نشان دهنده تعداد و وضعیت پمپ ها میباشد. در صورتی که در زیر یکی از پمپ ها واژه Dis نوشته شده باشد این بدان معنا است که آن پمپ در وضعیت غیر فعال بوده و اص اال وارد مدارنمیشود.

نوشته شدن OFF نیز بدان معنا است که پمپ مورد نظر فعال بوده اما در آن لحظه خاموش میباشد. اما نمایش دادن واژه MC و یا DC در زیر هر پمپ نشان دهنده آن است که پمپ مورد نظر روشن میباشد که در اینصورت یا با برق شهر وارد مدار شده یا با برق درایو.

 مد کاری دستگاه میباشد که به صورت پیش فرض بر روی sensor & PID

٢– این قسمت نشان دهنده مد کاری دستگاه با ولتاژ سه فاز خوانده شده ازقرار گرفته است. توجه شود که در هر 11 ثانیه جای ورودی دستگاه تعویض میگردد.

٣– این مقدار نمایش داده شده بر روی نمایشگر برابر مقدار فشار کلکتور بوستر پمپ است که توسط

سنسور خوانده میشود.

َ4- مقدار sp  نشان دهنده setpoint یا فشار مد نظر در دستگاه کنترل کننده میباشد که به صورت پیش فرض 5 بار تنظیم شده است 

5- در صورت رویت عبارت system is ok یعنی اینکه دستگاه بدون هیچ مشکلی به فعالیت خودادامه می دهد و در صورت بروز هر خطایی در این قسمت برای کاربر قابل رویت میباشد.

حال با فشردن دکمه MENU در صورتی که Password غیر فعال باشد وارد ِمنو میشویم تا به توضیح

یکایک پارامترها بپردازیم

پیکر بندی پمپ ها(config pumps)

این قسمت نشان دهنده فعال یا غیر فعال بودن پمپ های یک تا سه میباشد. در صورتیکه سیستم بوستر پمپ دارای دو پمپ باشد کاربر میتواند پمپ سوم را غیرفعال)disable( کرده تا وارد مدار نشود اگر در سالیان آتی یکی از پمپ ها به هر دلیلی معیوب شود کاربر میتواند آن پمپ مورد نظر را از طریق همین گزینه غیر فعال کرده تا وارد مدار نشود و پس از تعمیر، آن را فعال کرده تا وارد مدار شود و نیازنیست که بدلیل خرابی یکی از پمپ ها کل سیستم متوقف شود.

این دستگاه قادر است حتی با غیر فعال کردن دو پمپ دیگر و فعال بودن حتی یک پمپ سیستم را مد کاری دیگری وارد مدار کند و سیستم به فعالیتش ادامه دهد.

 

سنسور (sensor )

 در این قسمت کاربر میتواند پارامترهای مربوط به سنسور را تنظیم نماید.

:SENSOR در این قسمت کاربر میتواند سنسور را برای دستگاه فعال و یا غیر فعال کند

:RANGE در این قسمت کاربر میتواند رنج ورودی سنسور فشار که بر روی آنَحک شده است را واردسیستم کن

:MODE در این قسمت کاربر میتواند نوع خروجی سنسور فشار َاعم از ولتاژی و نوع آن و یا جریانی ونوع آن را برای دستگاه مشخص کند.

:CALIB این عبارت مخفف calibration یا همان کالیبراسیون است که به جهت یکسان سازی بین گیج و سنسور فشار مورد استفاده قرار میگیرد و محدوده ای بین (منفی یک تا مثبت یک) را دارد.

 

مد کنترلی (control mode )

این پارامتر مهمترین قسمت این دستگاه کنترل کننده میباشد و از طریق آن میتوانیم روش های کنترلی زیر رابرگزینیم.

mode:

الف : PID &SENSOR

روش کنترل کننده PID پیشرفته ترین روش کنترلی حال حاظر در دنیای امروز میباشد که فیدبک آن از طریق سنسور فشاری که بر روی کلکتور بوستر پمپ گذاشته شده حس میشود. البته توجه شود که دراین سیستم برای کنترل دور پمپ ها از درایو بعنوان کنترل کننده فشار آب استفاده میشود.

ب : ON/OFF&SENSOR

در این روش از یک سنسور بجای استفاده از سه عدد پرشرسوییچ در سیستم استفاده میکنیم و برای سیستم، فشار روشن و خاموش شدن هر پمپ مجزا ثبت میشود. در این روش هر سه خط بصورت دورثابت وارد مدار میشوند.

ج : PRESSURE SWITCH 

ساده ترین روش کنترلی یک مجموعه استفاده از پرشرسوییچ هایی است که بر روی کلکتور بوستربسته میشود، در این روش نیز همانند روش فوق هر سه خط بصورت دور ثابت وارد مدار میشود.

PID SETTING:

در صورتی که در قسمت MODE َروش کاری سیستم را بر روی SENSOR & PID بگذاریم حاال میتوانیم تنظیمات مربوطه را در زیر تعیین نماییم.

 

SETPOINT & MAX-PRESS

الف :SETPOINT

کاربر در این قسمت میتواند فشار مورد نظر خود را بر حسب BAR تعیین نماید.

الف MAX-PRESS

کاربر در این قسمت میتواند حداکثر فشار را برای سیستم مشخص نماید و در صورتیکه سیستم به هر دلیلی یا خطای ناخواسته باعث افزایش فشار تا حد ماکزیمم شود سیستم بالفاصله متوقف شده ویک پیغام خطا مبنی بر MAX-PRESSURE بر روی صفحه اصلی نمایش میدهد.

کاربر قادر نمیباشد که مقدار max-press را در سیستم از مقدار Setpoint کمتر بگذارد.

پارامتر max-press برای جلوگیری از ترکیدگی لوله ها و یا جلوگیری از صدمه سیستم از فشار باال در سیستم گنجانده شده است و در صورتی که فشار سیستم به مقدار ماکزیمم برسد بالفاصله سیستمرا متوقف میکند.

ب )SLEEP CONFIG

در این قسمت به کاربر اجازه میدهیم تا تنظیمات خاموش شدن سیستم را تغییر دهد .

ب )GAP

مقدار محدوده مجازی میباشد که کاربر به دستگاه اجازه میدهد تا در این محدوده ضمیمه را برای
خاموش شدن پمپها مجاز بداند

OFF DELAY)2

زمان DELAY OFF به معنی مقدار زمان تاخیر در قطع پمپ ها میباشد. بعد از رسیدن فشار آب کلکتوربه فشار مورد نظر کنترلر این زمان را برای تاخیر در قطع پمپ ها در نظر می گیرد.

 

WAKE UP CONFIG

در این قسمت به کاربر اجازه میدهیم تا تنظیمات روشن شدن سیستم را تغییر دهد.

DIFF

این عبارت مخفف differential یا همان تفاضل میباشد.

بدین معنی که اگر مقدار DIFF=0.5/SETPOINT=5bar باشد سیستم در 4.5 بار روشن میشود یعنی باتفاضل 1.5 بار از ست پوینت سیستم روشن میشود.

 

ON DELAY

زمان delay on یعنی مقدار زمان تاخیر در وصل پمپ ها میباشد. یعنی اگر مقدار فشار روی کلکتورکمتر از)Setpoint-diff( شود سیستم به اندازه delay On صبر میکند و بعد پمپ را روشن میکند.

PID

در این قسمت کاربر میتواند ضرایب کنترلی P ، I و D را تغییر دهد.

:ON/OFF SETTING

  

 مد کنترلی سیستم بر روی CONTROLL ON/OFF قرار بگیرد در این قسمت میتوانیم فشار روشن و

از زمانیکه خاموش شدن وهمچنین زمان تاخیر در وصل و قطع پمپ ها را بصورت جداگانه انتخاب کنیم.

DELAY :ON زمان تاخیر در وصل میباشد

PRESS :ON فشار روشن شدن پمپ

DEALY :OFF زمان تاخیر در قطع میباشد

دستیMANUAL

کاربر با ورود به این قسمت میتواند تمامی پمپ ها را بصورت دستی وارد مدار کند و همچنین در صورت

وجود درایو، پمپ ها را با درایو راه اندازی کرده و دور آنها را کنترل کند.

توجه داشته باشید که در این قسمت کنترلر از حالت اتوماتیک خارج شده و پمپ ها بصورت دستی

راه اندازی میشود یعنی هیچ خطایی در سیستم نمیتواند مانع کارکرد دستی پمپها شود.

توجه داشته باشید که کاربر با ورود به تمامی صفحات و پنجره ها در صورتی که هیچ دکمه ای را نزند بعد از گذشت 11 دقیقه وارد صفحه اصلی شده و پمپ ها بصورت طبیعی به کار خود ادامه میدهند اما هنگامی که کاربر وارد پنجره یا منوی Manual میشود هرگز بصورت اتوماتیک از این صفحه خارج نمیشود ، یعنی کاربر میتواند بصورت دائمی و همیشگی پمپ ها را بصورت دستی وارد مدار کند. این ویژگی این قابلیت را به تکنیسین مربوطه می دهد تا در صورت بروز مشکل و خرابی یکی از قطعات مجموعه (مثل سنسور ، درایو، کنتاکت، پمپ ها و )… نسبت به راه اندازی موقت بوستر اقدام کرده تا

مجموعه بی آب نماند و در زمان مناسب نسبت به رفع عیب اقدام نماید.

¨DRIVE – این گزینه مربوط به روشن کردن درایو می باشد در صورتی که گزینه موجود پرشود به معنی این است که درایو روشن شده است. توجه داشته باشید در صورتیکه یکی از کنتاکتورهای DC روشن شود در آن لحظه قادر به روشن کردن درایو میباشیم و این عمل تا زمانیکه یکی از DC ها روشن نشود

مقدور به روشن کردن درایو نمیباشم.

¨FREQ – در این قسمت کاربر قادر است تا به جهت کنترل دور درایو مقداری ولتاژ خروجی آنالوگ از

طریق همین گزینه برای درایو ارسال کند. ( توجه داشته باشید که مقدار فرکانس نمایش داده شده در

این قسمت باید دقیق اا یا با کمی اختالف بر روی صفحه نمایشگر درایو نمایش داده شود).

¨DC1، ¨DC2، ¨DC3 این گزینه ها مربوط به کنتاکتورهای برق درایو میباشد.

¨MC1، ¨MC2، ¨MC3 این گزینه ها مربوط به کنتاکتورهای برق شهر میباشد و با کلیک کردن بر

روی این گزینه ها، پمپ ها مستقیم اا وارد مدار میشوند.

همچنین کاربر در منوی MANUAL قادر است تا مقدار فشار آب را در پایین صفحه مشاهده نماید

 

INPUTsورودی ها

 

این قسمت مربوط به برنامه ریزی ترمینالهای I1، I2 و I3 میباشد. در صورتی کهمد کاری دستگاه بر

روی switch pressure تنظیم شده باشد میتوان از ورودی I1 به عنوان ورودی پرشرسوییچ یک ، I2 به عنوان ورودی پرشرسوییچ دو و I3 به عنوان ورودی پرشرسوییچ سه استفاده کرد و در غیر اینصورت

میتوان به عنوان ورودی خطا استفاده شود. اصطالحات به کاربرده شده به قرار زیر میباشند.

¨MP – به معنی pressure max میباشد یعنی میتوان از یک پرشرسوییچ خارجی که بر روی کلکتور

بسته شده است به عنوان ضریب اطمینان بیشتر برای اعمال خطا به دستگاه استفاده کرد.

¨EMG – به معنی Key Emergency میباشد و کاربر میتواند از یک کلید قارچی بر روی تابلو به منظور

متوقف کردن سیستم استفاده کند.

¨FAULT – به معنی وجود یک دستگاه خارجی میباشد که میتواند پیغام خطایی به منظور متوقف

کردن سیستم ارسال نماید.

¨CP – به معنی phase control خارجی میباشد که میتواند به منظور نشان دادن خطا به سیستم

سیگنال ارسال کند.

¨FLOATER – به معنی فلوتر خارجی میباشد که میتواند به منظور نشان دادن خطا به سیستم سیگنال

ارسال کند.

¨D-FAULT – به معنی fault drive میباشد یعنی استفاده از رله داخل اینورتر به منظور ارسال سیگنال

در زمان بروز خطای درایو.

 

OUTPUTS خروجی ها

 

در این قسمت کاربر میتواند تا رله قابل برنامه ریزی آخر را بعنوان alarm یا fan برگزیند.

در صورتیکه کاربر گزینه fan را انتخاب نماید در هنگام روشن شدن درایو این رله نیز وصل میشود تا

فن موجود در تابلو برق به حرکت درآید و سبب تهویه داخلی تابلو گردد.

در صورتیکه کاربر گزینه alarm را انتخاب نماید در صورت بروز هر خطایی در کنترل کننده سبب فعال

شدن این رله میشود.

 CHANGE-OVER

 

این گزینه فقط زمانیکهگرفته قرار PRESSURE SWITCH و PID & SENSOR روی بر دستگاه کاری مدباشد فعال میباشد و سبب کاهش استهالک پمپ ها و افزایش طول عمر مکانیکی آنها میشود.

 در صورت غیر فعال کردن این گزینه پمپ اول همیشه بعنوان پمپ پیشرو وارد مدار میشود.

در صورتیکه پمپ اول به عنوان پمپ جوکی در مدار در نظر گرفته شده باشد باید وضعیتبصورت غیرفعال باشد تا همیشه پمپ اول به عنوان پمپ پیشرو وارد مدار شود.

PUMP DIAG عیب یابی پمپ ها

کنترل بوستر پمپ توانایی تشخیص کنتاکتور معیوب برق شهر)MC( را دارد و در صورت فعال بودن PUMP  وقتی بوبین یک کنتاکتور وصل میشود سیگنال 24مربوط بهکنتاکتورهای MC میبایست ظرف 4 ثانیه به ترمینال ورودی PD برگشت کند و در صورت عدم برگشتسیگنال دستگاه کنترل کننده آن را بعنوان خرابی کنتاکتور اعالم مینماید

 

 

 CONTROLL PHASE کنترل فاز

کنترل فاز داخلی دستگاه کنترل کننده بوستر قادر است قطع یک فاز،قطع دو فاز، عدم توالی فاز، عدم تقارن فاز، کاهش ولتاژ و افزایش ولتاژ بیش از حد را تشخیص دهد و قبل از آسیب رسیدن به پمپها و تجهیزات باعث قطع سیستم شود.

 

الف )STATUS

کاربر در این قسمت می تواند نسبت به وضعیت فعال بودن و یا غیر فعال بودن کنترل فاز تغییراتی رااعمال کند. در صورت استفاده از کنترل کننده با برق تکفاز کنترل فاز غیر فعال شود.

ب )SENSIVITY

به معنی حساسیت در عدم تقارن فازهای ورودی به کنترلر میباشد (توجه شود در محیط های صنعتی که ولتاژ برق تثبیت شده نمیباشد مقدار حساسیت افزایش یابد اما در محیط های شهری که ولتاژبرق کامال تثبیت شده میباشد مقدار حساسیت کم انتخاب شود

ج ) MAX VOLTAGE

این پارامتر، ولتاژ ماکزیمم قابل قبول هر فاز را مشخص مینماید که با افزایش ولتاژ ورودی از این مقدار،کنترلر خطای کنترل فاز را نمایش میدهد.

MIN VOLTAGE

 

این پارامتر ولتاژ مینیمم قابل قبول هر فاز را مشخص مینماید که با کاهش ولتاژ ورودی از این مقدارکنترلر خطای کنترل فاز را نمایش میدهد.

 

ON DELAY

 

این پارامتر زمان تاخیر در وصل میباشد یعنی در صورت بر طرف شدن همه خطا ها در کنترل فاز اینمدت زمان میگذرد تا دستگاه به طور طبیعی به کار خود ادامه دهد.

 

OFF DELAY

 

این پارامتر زمان تاخیر در قطع میباشد یعنی در صورت ایجاد خطا در کنترل فاز این مدت زمان میگذردتا در کنترلر خطا را نمایش دهد.

 

FLOATER آب سطح کنترل 

 

در این قسمت کاربر قادر است تا با استفاده از فلوتر داخلی نسبت به وجود یا عدم وجود آب در داخل منبع ذخیره برای جلوگیری از عدم خشک کار کردن پمپ ها اقدام نماید.بازهم تاکید می شود که برای استفاده از فلوتر داخلی فقط از تیغه های C و L استفاده شود و تیغهَسر ریز در منبع استفاده میشود.

STATUS

کاربر در این قسمت میتواند نسبت به وضعیت فعال بودن و یا غیر فعال بودن کنترل سطح تغییراتی را اعمال کند.

SENSIVITY

 

سطح تحریک فلوتر را بر حسب مقاومت الکتریکی تنظیم مینماییم، در مایعات با خاصیت هدایت الکتریکی خوب مقدارعددی حساسیت کمتر شود و در مایعات با خاصیت هدایت الکتریکی بد مقدارعددی حساسیت بیشتر شود.

ON DELAY

زمان تاخیر در نمایش خطای فلوتر را تنظیم میکنیم.

OFF DELAY

زمان تاخیر در قطع خطای فلوتر را تنظیم میکنیم.

 LEAKAGE SETTING 

دستگاه کنترلر قادر است تا نسبت به ترکیدگی لوله و یا عدم وجود آب در سیستم از خود عکس العمل نشان دهد و سبب متوقف شدن سیستم گردد بدین صورت که اگر در زمان کارکرد پمپ ها بعد از گذشت زمانی به خصوص فشار افزایش پیدا نگردد سیستم این تشخیص را میدهد که یا در خروجی کلکتور ترکیدگی لوله اتفاق افتاده که با گذشت زمان فشار افزایش پیدا نکرده و یا اینکه در ورودی سیستم آب وجود ندارد که فشار افزایش پیدا کند در نتیجه خطای LEAKAGE بر روی صفحه نمایشگررویت میشود.

STATUS

کاربر در این قسمت میتواند نسبت به وضعیت فعال بودن و یا غیر فعال بودن کنترل نشتی تغییراتی را اعمال کند.

TIME

مدت زمانی است که با گذشت از این مقدار و در صورت عدم رسیدن به فشار تعیین شده برای سیستمکنترلر باعث توقف سیستم خواهد شد.

PRESSURE

مقدار فشاری میباشد که با گذشت زمان فوق اگر فشار آب به آن حد نرسد دستگاه سبب متوقفشدن عملکرد میشود و خطای Leakage را بر روی صفحه نمایشگر نشان می دهد.

DEVICE SETTING

PASSWORD 

 

کاربر در این قسمت میتواند نسبت به وضعیت فعال بودن یا غیر فعال بودن رمز ورودی و همچنین تغییرات در آن مالحظاتی را انجام دهد.

BACKLIGHT OFF 

 

در این پارامتر کاربر میتواند زمان خاموش شدن نور پس زمینه را پس از آخرین کلیک تنظیم نماید.

CLICK BEEP 

 

کاربر در این پارامتر میتواند بوق زدن در هر بار کلیک کردن با صفحه کلید را فعال یا غیر فعال نماید.

ERROR BEEP

در صورت فعال بودن این پارامتر سبب میشود هنگامیکه در سیستم خطایی رخ میدهد صدای آژیر ازBUZZER داخلی شنیده شود.

 

ERROR HISTORY

هر خطایی که در سیستم در طول مدت زمان کارکرد رخ داده باشد شمارش شده و در مقابل هرعبارتینوشته میشود.

نصاب یا کاربر میتواند در بازرسی های دوره ای خود نسبت به وجود یا عدم وجود خطا در طول دوره بازه بازرسی گزارشی از تعداد خطاها مشاهده کند.

 

® دقت شود که کاربر میتواند با فشردن دکمه های UP و DOWN به طور همزمان نسبت به ریست کردن تعداد خطاها در منوی مذکور اقدام نماید.

 

 

عبارات نوشته شده در منو به قرار زیر میباشد:

خطای سنسور

SEN

خرابی کنتاکتور مربوط به پمپ اول

P1F

خرابی کنتاکتور مربوط به پمپ دوم

P2F

خرابی کنتاکتور مربوط به پمپ سوم

P3F

خطای ماکزیمم فشار

MPR

فشرده شدن کلید امرجنسی

EMG

رخ دادن خطایی در بیرون تابلو

FLT

خطای کنترل فاز (خارجی یا داخلی)

CPH

خطای نشتی در سیستم

LEK

خطای فلوتر (خارجی یا داخلی)

FLE

رخ دادن خطای درایو

DFR

 

RESET FACTORY ریست کلی دستگاه 

در این گزینه کاربر میتواند تمام تنظیمات را به حالت اولیه برگرداند.