مقاومت ترمز (Brakeing resistors )

مقاومت های ساخته شده آریا صنعت مهر:

مقاومت یا رزیستور ترمز در سیستم های حرکتی که در آنها موتور بوسیله یک درایو کنترل می شود مورد استفاده قرار می گیرد و به (مقاومت شارژ) کنترل موتور از طریق فرایندی بنام ترمز دینامیکی کمک می کند. کارکرد مقاومت در موتور های AC و DC متفاوت می باشد. به هنگامی که موتور شتاب می گیرد انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود و در زمان شتاب منفی انرژی جنبشی از طریق موتور به انرژی الکتریکی تبدیل می شود و باید از بین برود .برای اینکه ترمز به اندازه کافی سریع باشد این انرژی باید به یک مقاومت وارد شود و به شکل گرما دفع گردد.این عمل موجب ایجاد ترمز در سیستم می شود و از نظر ایمنی از سیستم برق درایو موتور محافظت می کند.

این نوع مقاومت ها معمولا ً به نام های مقاومت های اینورتر ؛ مقاومت های ترمز ، مقاومت های شارژ ، مقاومت های سرامیکی  در بازار معروف می باشند.
همچنین امکان تولید انواع مقاومت ترمز در رنج های مختلف امکان پذیر می باشد

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های 33961403-33978190-33983288-36055547 تماس حاصل فرمایید .

 

 –