مدل IG5A

 • کنترل  به روش هايV/f و برداري بدون سنسور
 • قابليت شناسايي پارامترهاي موتور به صورت اتوماتيک
 • گشتاور پرقدرت در همه سرعت ها
 • رنج تغييرات فرکانس خروجي400HZ ~0.1
 • رنج فرکانس حاملKHz 15~1
 • قابليت نمايش 5 خطاي آخر
 • داراي ورودي آنالوگ ( 10VDL) ~ (10-) یا ( 10VDL) ~ (0)
 • داراي درجه حفاظتيIP20
 • قابليت انتخاب کنترل گشتاور به صورت دستي و اتوماتيک
 • قالیت انتخاب سیگنال ورودی به صورت PNP/NPN
 • قابلیت کنترل موتور دوم و تنظيمات پارامترهاي آن
 • دارايPID کنترلر
 • داراي رابط ارتباطي(Modbus RTU/LS BUS)RS485
 • داراي ترمز ديناميکي ترانزيستوري به صورت Built-in
 • فن های خنک کننده  باقابلیت روشن خاموش کردن دستی 
 • قابليت استفاده از صفحه کليد خارجي توسط سيم RJ45
 • عملکردهاي ارتقا يافته:
 • حالت استراحت و بيدار باش ذخیره سازی انرژی
 • حفاظت KEB
 • PWM با نشتي کم
 • قابلیت مانتیورینگ  کنترل درايو به کمک نرم افزار Drive View