سرو موتور

سرو موتور

این روزها کاربرد سروو موتورها در صنعت و بویژه در اتوماسیون صنعتی افزایش یافته و در حال گسترش می باشد، لزوم بهره گیری از سروو موتور ها در بخش های مختلف صنعت احساس می شود چرا که سروو موتور ها با خود

دقت بالا و سرعت بالا را به همراه می اورند.انچه در این مقاله بررسی میکنیم ، در واقع سروو موتور های با کاربرد صنعتی می باشد که به AC servo motor معروف هستند و کاربرد های صنعتی دارند، طبیعیست که قیمت بالایی

دارند و از توانایی های بالایی برخوردا هستند.

در بازار برند های مطرحی مانند سرو موتور  های دلتا(Delta)،سروو موتور های تک(Tech)، سروو موتور های تکو(Techo)، سروو موتور های مکاپیون(mecapion)، سروو موتور های  لنز(Lenz)،سروو موتور های ادتک(Adtech)،

سروو موتور های استان(Estun)، سروو موتور های زیمنس(Siemens) و بسیاری برند های دیگر اسیایی و اروپایی موجود می باشد و همچنین رنج توان های متنوع از 50وات(یا کمتر) تا کیلووات های بالا مثل15کیلو وات(یا بالاتر ا

15 کیلو وات) نیز موجود می باشد.