سرو موتور استون ESTUN

سروو موتورهای استون(ESTUN)ساخت چین دارای گارانتی یکساله و خدمات پس از فروش در سری های EDB, EDC,PRONET توسط فروشگاه عرضه میگردند.

سروو موتور های استون در دورها و گشتاور های متفاوت و دارای متعلقاتی مشتمل بر درایو، کابل اینکودر و کابل قدرت در دو نوع ساده و ترمز دار عرضه میگردد.

با مطرح شدن بحث اتوماسیون صنعتی ،شرکت estun اقدام به تولید سرو درایو ها که در ماشین های CNC،ماشین های بسته بندی،ماشین های چاپ،ربات های صنعتی،ماشین های نساجی،ماشین های صنایع چوب،صنایع کاغذ سازی،ماشین آلات پلاستیک و سایر خطوط تولید مرتبط فعالیت می نماید.

 

no. اندازه فلنج دستگاه کد فنی مشخصات موتور
1 60mm Drive EDC-02APE 200W / 3000 RPM / 0.64  N.M
Motor EMJ-02APA21
2 Drive EDC-04APE 400W / 3000 RPM / 1.2  N.M
Motor EMJ-04APA21
3 80mm Drive EDC-08APE 750W / 3000 RPM / 2.4  N.M
Motor EMJ-08APA21
4 60mm Drive EDB-04AMA 400W / 3000 RPM / 1.2  N.M
Motor EMJ-04APA21
5 80mm Drive EDB-08AMA 750W / 3000 RPM / 2.4  N.M
Motor EMJ-08APA22
6 Drive EDB-10AMA 1KW / 3000 RPM / 3.2  N.M
Motor EMJ-10APA22
7 130mm Drive EDB-10AMA 1KW / 2000 RPM /  5  N.M
Motor EMG-10APA22
8 Drive EDB-20AMA 2KW / 2000 RPM / 10 N.M 
Motor EMG-20APA22
9 180mm Drive EDB-30AMA 3KW / 2000 RPM / 15 N.M 
Motor EMG-30APA22
10 Drive EDB-50AMA 5KW / 2000 RPM / 24 N.M 
Motor EMG-50APA22
11 130mm   Drive EDB-10AMA 1KW / 1000 RPM / 10 N.M 
Motor EML-10APA22
12   180mm      Drive EDB-20AMA 2KW / 1000 RPM / 19 N.M 
Motor  EML-20APA22
13   Drive  EDB-30-AMA 3KW / 1000 RPM / 28.7 N.M 
Motor  EML-30APA22
14   Drive  EDB-50-AMA 4KW / 1000 RPM / 38.2 N.M 
Motor  EML-40APA22

 

توضیحات:
 سروهای سری EDB/EDC دارای فرکانس پاسخ 300HZ می باشند که برای کارهای حساس مانند ماشين آلات CNC کاملامناسب است .
 هر ست سرو شامل 5 متر کابل انکدر مجهز به کانکتور، 5 متر کابل قدرت مجهز به کانکتور و کانکتور I/O می باشد.
 انکدر موجود روی موتورهای فوق از نوع 2500پالس افزايشی است
 سروهای سری EDB/EDC دارای PLC داخلی با امکان عملکرد در مد Speed وPosition جهت کاربردهای خاص و مجهز به پورت ارتباطی RS485/422 تحت پروتکل ارتباطی Modbus می باشند.

 
1 پانل اپراتوری درایو EDC Palm Operator
2 کانکتور I/O درایو EDC EDC-CN1-20
3 کانکتور انکدر درایو EDC EDC-CN2-16
4 کانکتور I/O درایو EDB EDB-CN1-36
5 کانکتور انکدر درایو EDB EDB-CN2-20
6 کانکتور ترمز موتورهای سری EMJ EMJ-BR-C
7 کانکتور ترمز موتورهای سری EMG / EML EMGL-BR-C
8 کانکتور قدرت پلاستیکی معمولی موتورهای سری EDB /EDC JB18-05
9 کانکتور انکدر پلاستیکی معمولی موتورهای سری EDB /EDC JB24-05
10 کانکتور قدرت فلزی موتورهای سری EDB GA16- GA14- GD12
11 کانکتور انکدر فلزی موتورهای سری EDB GA24-05

ProNet (AMA)Drives:

no. اندازه فلنج دستگاه کدفنی مشخصات موتور
1 60mm Drive ProNet-02AMA 200W / 3000 RPM / 0.64 N.M
Motor EMJ-02ADA22
2 Drive ProNet-04AMA 400W / 3000 RPM / 1.2 N.M
Motor EMJ-04ADA22
3 80mm Drive ProNet-08AMA 750W / 3000 RPM / 2.4 N.M
Motor EMJ-08ADA22
4 Drive ProNet-10AMA 1KW / 3000 RPM / 3.2 N.M
Motor EMJ-10ADA22
5

130mm

Drive ProNet-10AMA 1KW / 2000 RPM / 5 N.M
Motor EMG-10ADA22
6 Drive ProNet-20AMA 2KW / 2000 RPM / 10 N.M
Motor EMG-20ADA22
7 180mm Drive ProNet-30AMA 3KW / 2000 RPM / 15 N.M
Motor EMG-30ADA22
8 Drive ProNet-50AMA 5KW / 2000 RPM / 24 N.M
Motor EMG-50ADA22
9 130mm Drive ProNet-10AMA 1KW / 1000 RPM / 10 N.M
Motor EML-10ADA22
10 180mm Drive ProNet-20AMA 2KW / 1000 RPM / 19 N.M
Motor EML-20ADA22
11 Drive ProNet-30AMA 3KW / 1000 RPM / 28.7 N.M
Motor EML-30ADA22
12 Drive ProNet-50AMA 4KW / 1000 RPM / 38.2 N.M
Motor EML-40ADA22
13 220mm Drive ProNet-75DMB 7.5KW / 1500 RPM / 47.8 N.M
Motor EMB-75DRA22
14 Drive ProNet-1ADMB 11KW / 1500 RPM / 70 N.M
Motor EMB-1ADRA22
15 Drive ProNet-1EDMB 15KW / 1500 RPM / 95.5 N.M
Motor EMB-1EDRA22 

ProNet (AMC)Drives:

no. اندازه فلنج دستگاه کدفنی مشخصات موتور
1 60mm     Drive  ProNet-02AMC 200W / 3000 RPM / 0.64 N.M  
Motor  EMJ-02APA21
2 Drive  ProNet-04AMC 400W / 3000 RPM / 1.2 N.M  
Motor  EMJ-04APA21
3 80mm    Drive  ProNet-08AMC 750W / 3000 RPM / 2.4 N.M  
Motor  EMJ-08APA21
4 Drive  ProNet-10AMC 1KW / 3000 RPM / 3.2 N.M  
Motor  EMJ-10APA22
7 130mm     Drive  ProNet-10AMC 1KW / 2000 RPM / 5 N.M  
Motor  EMG-10APA22
8 Drive  ProNet-20AMC 2KW / 2000 RPM / 10 N.M  
Motor  EMG-20APA22
9 180mm     Drive  ProNet-30AMC 3KW / 2000 RPM / 15 N.M  
Motor  EMG-30APA22
10 Drive  ProNet-50AMC 5KW / 2000 RPM / 24 N.M  
Motor  EMG-530APA22
11 130mm   Drive  ProNet-10AMC 1KW / 1000 RPM / 10 N.M  
Motor  EML-10APA22
12 180mm    Drive  ProNet-20AMC 2KW / 1000 RPM / 19 N.M  
Motor  EML-20APA22
13  Drive  ProNet-30AMC 3KW / 1000 RPM / 28.7 N.M  
Motor  EML-30APA22
14 Drive ProNet-50AMC 4KW / 1000 RPM / 38.2 N.M
Motor

سرو موتور استون ESTUN