درایو اینورتر مدل vacon 100 hvac

اینورتر مدل VACON NXP Common DC Bus

 

ایـن مـدل درایـو یـک نمونـه تخصصـی و کاربـردی در صنعـت تھویـه و تاسیسـات مـی باشـد. ایـن نمونـه درایـو قابلیـت راه انـدازی انـواع فـن ھـا ، جـت فـن ھـا ، دمـنده ھـا و کمپرسـور ھـا را دارد و بــا بھــره گیــری از تکنولــوژی بــالا یــک انتخــاب مناســب بــرای سیســتم ھــا HVAC نیــز محســوب مـی شـود. از قابلیـت ھـای بـارز ایـن درایـو تخصصـی مـی تـوان بـه توانایـی راه انـدازی سیسـتم ھــای ھــوای فشــرده چنــد کمپرســوری و مشــابه آن در سیســتم ھــای ھواســاز اشــاره کــرد و ھمچنیـن ایـن درایـو تخصصـی بـا داشـتن دو کنترلـر PID و کنتـرل پانـل گرافیـکال بسـیار کامـل و کاربرپســند اســت.

موارد استفــــاده:

• تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

• صنایع برودتی

• سیستم ھای ھوا ساز و تھویه مطبوع

• جت فن ھای تونلی و صنعتی

• دمنده ھای تسویه خانه

• تاسیسات نیروگاھی

 • محدوده تــــوان AC: درسـطح ۲۰۸ تـا ۶۰۰ ولت: از ۰٫۵۵ تــا ۱۶۰ کیلــو وات

استانداردھای IP:

• IP00

• IP21

• IP54

 

کارکرد با پانل گرافیکال کارکرد با صفحه کلیدی آسان و صرفه جویی در وقت 
پانل با قابلیت نمایش 9 بخش مجزا و نمایش نموداری نمایش گرافیکال کامل از سیستم در حال کار 
ترمینال های قدرت با حفاظت بالا جهت افزایش ایمنی 

جدا کردن مسیر ارتباطی ترمینال های فرمان از مسیر 

ارتباط کابل های قدرت جهت حفاظت و افزایش ایمنی بیشتر 

IP54 – IP21 در اغلب محدوده ها  بالا بردن IP سیستم 
ترمینال ھای O/I نردبانی اتصال سریع و آسان سیستم های فرمان 
 قابلیت ھای مھم  
قابل ارائه با  IP 54 – IP 21 – IP 00 IP های مختلف برای محیط های مختلف در 2 مدل قابل نصب روی دیوار یا به شکل تابلو کامل 
دارای خازن های الکترولیتی با عمر طولانی در خط DC  کاهش زمان سرویس دوره ای و خرابی احتمالی 
دارای فن دور متغیر جهت بهینه سازی  افزایش طول عمر فن دستگاه 
 ھوشمند و ارتباط آسان  
دارای کلید ورودی برق قدرت  صرفه جویی در ھزینه و فضا، ایمنی در حین نگھداری
کنترل اختصاصی سیستم های تخلیه و تاسیسات  راه اندازی آسان سیستم با قابلیت های مطلوب و کامل 
ساختار یکپارچه  
دارای ساعت و تقویم جھت بررسی کد ھای خطا در تاریخ و زمان مشخص شده
دارای رابط کاربری 485-RS داخلی  بی نیاز به آپشن اضافه جھت اتصال شبکه
دارای رابط کاربری اترنت داخلی بی نیاز به آپشن اضافه جھت اتصال شبکه
دارای فیلتر EMC داخلی در کلاس C2 بدون نیاز به قطعات اضافه جھت قرارگرفتن در شبکه

دارای فیلتر جھت کاھش ھارمونیک ھا برای  

IEC/EN61800-3-2

بدون نیاز به قطعات اضافه جھت قرارگرفتن در شبکه

کارکردهای اختصاصی 

 

دارای حالت آتش سوزی 

ایمنی بیشتر و تخلیه دود در زمان آتش سوزی تا موقعی که آتش به درایو برسد 

کنترل بوستر چند پمپه داخلی 

کنترل بوستر پمپ تا 4 پمپ ، ارتباط با درایو ها توسط RS485
 جبران ساز افت فشار   برای جبران افت فشار در لوله ها زمانی که سنسور به موتور نزدیک است 
 دارای حالت SLEEP 

 توقف کامل موتور در زمان تامین فشار

ورودی

( L1-L2-L3)

 
ولتــــاژ ورودی ۲۰۸ تا ۲۴۰ ولت ( تلورانس ۱۰ -٪تا ۱۰+٪ )
ولتــــاژ ورودی ۳۸۰ تا ۵۰۰ ولت ( تلورانس ۱۰ -٪تا ۱۰+٪ )
فرکانس ورودی  فرکانس ورودی ۵۰ تا ۶۰ ھرتز
تعداد قطع و وصل ورودی  یکبار در دقیقه برای تمام رنج ھا
تاخیر در زمان استارت 

۴ ثانیه برای فریم ( MR4 تاMR6  ) –

6 ثانیه برای فریم ( MR7 تا MR9 )

خروجی

(U-V-W)

 
ولتــــاژ خروجی

صفر تا ۱۰۰ ٪ ولتاژ ورودی

جریان خروجی تحمل اضافه بار ۱۵۰٪ در ۱ یا ۱۰ دقیقه وابسته به دمای محیط
فرکانس خروجی  صفر تا ۳۲۰ ھرتز
دقت فرکانس خروجی  0.01 ھرتز
کنتـــرل  
فرکانس سوئیچینگ

 ۱/۵ تا ۱۰ کیلو ھرتز

کاھش خودکار فرکانس خروجی در صورت بالارفتن دما

فرکانس مرجع با دقت 0.01 ھرتز
ورودی آنالوگ با دقت  0.1 درصد (bit -10)
زمان استارت ۱/ ۰  تا ۳۰۰۰ ثانیه
زمان استوپ ۱/ ۰ تا ۳۰۰۰ ثانیه
 شرایط محیطی  
 متوسط دما 

در کارکرد سنگین ۱۰ -( بدون برفک) تا ۴۰+ درجه سانتیگراد

در کارکرد معمولی ۱۰ – (بدون برفک)  تا ۵۰ + درجه سانتیگراد

 متوسط دمای انبار کالا   ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
متوسط رطوبت محیط صفر تا ۹۵٪  بدون شبنم – بدون خوردگی
استاندارد کیفیت ھوای محیط کار

بخار ھای شیمیایی و ذرات مکانیکی طبق استاندارد

UNIT IN OPERATION

CLASS 3C2

EN/IEC60721-3-3

 ارتفاع

تا ۱۰۰۰ متر ( بدون انتخاب سایز بالاتر) – بالاتر از ۱۰۰۰ متر به  ازای ھر ۱۰۰ متر ۱ ٪ سایز بالاتر و حداکثر تا 4۰۰۰ متر

تغییررله ۲۴۰ ولت به ۱۲۰ ولت در ارتفاع ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر

 ورودی ھای دیجیتال  
 تعداد ورودی ھای دیجیتال  ۶ عدد ( قابل برنامه ریزی )
 سطح ولتاژ   صفر یا 30 ولت DC
 خروجی ھای دیجیتال  
 تعداد خروجی دیجیتال   
 رله خروجی   3 عدد ( قابل برنامه ریزی )
 ورودی ھای آنالوگ  
تعداد ورودی ھای آنالوگ   ۲ عدد ( ھردو ولتاژی یا جریانی )
 سطح ولتاژ   صفر تا ۱۰ ولت DC ( قابل تنظیم )
 سطح جریان   صفر یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم )
 خروجی آنالوگ  
 تعداد خروجی آنالوگ   ۱ عدد ( قابل برنامه ریزی )
 محدوده ولتاژ و جریان خروجی

  صفر تا ۱۰ ولت و ۴ – ۰ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم