الکترو موتور چینی

الکترو موتورهای چینی با نازلترین قیمت ، عرضه در آریا صنعت مهر

الکتروموتور یا موتور الکتریکی یکی از بزرگترین پیشرفت های بشر در زمینه های مهندسی و فن آوری از زمان اختراع برق می باشد . یک الکتروموتور چیزی جز دستگاه مکانیکی نیست که انرزی الکتریکی را به انرژی مکانیکی و قابل استفاده تبدیل می کند . انواع مختلفی از الکتروموتور برای مقاصد خاص ساخته می شوند . به عبارت ساده می توان گفت دستگاهی است که نیروی چرخشی یک موتور است. اصل بسیار اساسی از عملکرد یک موتور الکتریکی نهفته در این واقعیت است که نیرو در جهت عمود بر میدان مغناطیسی و جریان، زمانی که زمینه و در حال حاضرساخته شده به تعامل با یکدیگر را تجربه کرد.

از زمان اختراع الکتروموتور، بسیاری از پیشرفت در این زمینه مهندسی گرفته و آن را تبدیل به یک موضوع از اهمیت فوق العاده ای برای مهندسین مدرن است.