الکتروموتور کوپر COOPER

الکتروموتور کوپر

الکتروموتور کوپر COOPER الکتروموتورهای پوسته آلومینیوم کوپر الکترو موتور پوسته چدن برند COOPER

الکتروموتورهای پوسته آلومینیوم کوپر – copper

الکترو موتور پوسته چدن برند COOPER  از 1 اسب تا 50 اسب 

اریا صنعت مهر نماینده فروش الکترو موتورهای کوپر COOPER  از رنج 1 اسب تا 50 اسب 

الکتروموتور یا موتور الکتریکی (Electric Motor) نوعی ماشین است که انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. الکتروموتورها توسط اثر الکترومغناطیس کار می‌کنند. ایده کلی بر این اساس است که وقتی که یک هادی حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، نیرویی بر روی آن هادی حامل جریان از سوی میدان مغناطیسی اعمال می‌شود. اغلب موتورهای الکتریکی دوار هستنند، اما موتور خطی هم وجود دارند. در یک موتور دوار بخش متحرک چرخانه یا روتور و بخش ثابت (که معمولاً درون موتور است) ایستانه یا استاتور خوانده می‌شود.در یک الکتروموتور، روتور به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که توسط میدان مغناطیسی ایجاد شده در استاتور است به حول محور خود میچرخد. هر الکتروموتور بر اساس ساختارش توسط برق جریان مستقیم DC و یا برق جریان متناوب AC تغذیه میگردد.

الکتروموتور تکفاز و سه فاز کوپر 

الکترو موتورهای چینی کوپر