AAGGER 20

آگر مدل NG100

NG100

آگر مدل NG100

اینورتر آگر مدل NG100

راه اندازی موتورهای آسنگرون 

قابلیت اندازه گیری خودکار پارامترهای موتور

کنترل موتور به روش های V/F CONTROL 

کنترل موتور به روش   Sensorleee Flux Vector control

کنترل به روش close loop vector control

بازه وسیع ولتاژورودی برای کاربردهای صنعتی

خطای کم شدن بار از حد مجاز

حفاظت از راه اندازی در شرایط مختلف

حفاظت حرارتی 

حفاظت ها ولتاژ و جریان مختلف

دارای PID کنترلرکنترلر داخلی

دارای PLC  داخلی با 7 ورودی ، 3 خروجی و 16 مقدار مرجع

قابلیت انتخاب سیگنال ورودی PNP/NPN

دادای پورت سریال RS485- MODBUS